اجرای پروژه های ابزاردقیق و اتوماسیون

اجرای پروژه‌های ابزار دقیق، اتوماسیون و آزمایشگاهی، همراه با ارائه خدمات جامع مهندسی و بازرگانی تجهیزات صنعتی با اتکاء به کادر مدیریتی و فنی این شرکت با بیش از ده سال سابقه مدیریتی و اجرایی از مهمترین زمینه های فعالیتی این شرکت می باشد.