فروش و خدمات پس از فروش

فروش و تامین تجهیزات

تامین و تولید تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی، تحقیقاتی و صنعتی جهت تجهیز آزمایشگاه ها و اجرای پروژه‌های صنایع مختلف همانند محیط زیست، آب و فاضلاب و ... از جمله زمینه های فعالیت این شرکت می‌باشد.

خدمات پس از فروش

ارائه خدمات پس از فروش مدون و منظم و همچنین تامین قطعات، معرف‌ها و استانداردهای لازم، کالیبراسیون ادوات ارائه شده و ... به مدت حداقل 10 سال پس از فروش از اهداف و توانمندی‌های این شرکت می‌باشد.

اجرای پروژه های ابزار دقیق

اجرای پروژه‌های ابزار دقیق، اتوماسیون و آزمایشگاهی، همراه با ارائه خدمات جامع مهندسی و بازرگانی تجهیزات صنعتی با اتکاء به کادر مدیریتی و فنی این شرکت با بیش از ده سال سابقه مدیریتی و اجرایی از مهمترین زمینه های فعالیتی این شرکت می باشد.

تولید آنالیزهای آنلاین

این شرکت با اتکاء به توانمندی‌های داخلی در گام نخست اقدام به ساخت آنالایزرهای پارامترهای فیزیکوشیمیایی (pH ، هدایت الکتریکی، اکسیژن محلول، کلر باقیمانده، دما و ...) نموده است و درحال حاضر مشغول پیاده سازی پارامترهای پیچیده‌ای از قبیل بار آلی (COD, BOD, TOC)، نیترات، فسفات و ... می‌باشد.

سیستم‌های تله‌متری

ساخت و توسعه مودم‌های صنعتی که با استفاده از انواع تکنیک‌های GPRS/GSM ، رادیویی، APN، شبکه LAN و ... قادر به ارسال نتایج بر روی وب، تلفن همراه و غیره است، از جمله فعالیت های این شرکت می باشد. این تجهیزات قادر به دریافت داده ها به طرق مختلف از قبیل: مدباس RS485/RS232، آنالوگ جریانی/ ولتاژی، Ethernet ،Canbus و ... با پروتکل‌های استاندارد و یا خاص (با امکان پیاده سازی پروتکل های مختلف) می‌باشد.