خدمات مشاوره و آموزش

خدمات مشاوره

ارائه خدمات مشاوره ای در بهبود فرآیندهای تولید و کنترل کیفیت، کمک به ارتقاء و بهبود روش های آنالیز و اندازه گیری آزمایشگاهی، ارائه مشاوره در انتخاب و خرید مناسب ترین تجهیزات اندازه گیری و سیستم های اتوماسیون و ... از جمله خدماتی است که این شرکت مفتخر به ارائه آنها به مشتریان خود می باشد.

آموزش

برگزاری دوره های آموزشی مختلف فنی و علمی جهت کمک به ارتقاء دانش فنی مشتریان گرامی خود به عنوان یک تفکر منسجم مدنظر این شرکت می باشد.

 این شرکت با برخورداری از فضای آموزشی مناسب و بهره مندی از امکانات پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران قادر به ارائه خدمات آموزشی با کیفیت بالا می باشد.