پارامتر کلر آزاد


به دلیل خواص شیمیایی و واکنش پذیری بالا، از عنصر کلر برای ضدعفونی آب و جلوگیری از آلودگی با باکتری ها و عوامل بیماری زا استفاده می‌شود. کلرزنی روش متداول ضد عفونی برای منابع آبی با حداقل آلودگی آلی و غلظت کم میکروارگانیسم‌‌ها می‌باشد. کلر آزاد، زمانی تشکیل می‌شود که گاز کلر در آب حل شود.

 دو گونه شیمیایی که هر دو از ضدعفونی کننده‌های قوی هستند با توجه به pH  محیط می‌توانند تشکیل شوند، عبارتند از : هیپوکلرو اسید  می تواند بر اساس استراتژی تصفیه آب خواسته یا ناخواسته باشد. کلر کل، مجموع همه گونه های کلر آزاد و ترکیبی موجود در نمونه می‌باشد.

علی رغم خاصیت ضدعفونی کنندگی کلر، وجود مقادیر بیش از حد آن در آب می‌تواند باعث اختلال در فرایند های تصفیه، آسیب های زیست محیطی و به خطر افتادن سلامت انسان شود. بنابر این پایش و اندازه گیری مداوم این عنصر از موارد ضروری در صنایع می‌باشد.

جهت دانلود PHE-10 اینجا کلیک کنید

تجهیزات مرتبط